APPI
Happy Snowpark

APPI Snow Playland ตั้งแต่เล่นหิมะไปจนถึงสกีและสโนว์บอร์ดครั้งแรก เป็นพื้นที่โล่งที่เต็มไปด้วยหิมะที่ทุกคนสามารถมีความสุขได้

“พื้นที่สำหรับครอบครัว” และ” พื้นที่Activity” จากปีที่แล้วได้แยกโซนและปรับพื้นที่ให้สนุกยิ่งขึ้นให้การเล่นหิมะเป็นเรื่องสนุกและน่าตื่นเต้น ยังมีพื้นที่มากมายสำหรับผู้ที่เล่นสกีและสโนว์บอร์ดเป็นครั้งแรก เล่นเลื่อนหิมะไปจนถึง สโนว์โมบิลและลากแพบนหิมะ เป็นเครื่องเล่นมากมายที่สามารถเล่นได้ตั้งแต่เด็กไปจนถึงผู้ใหญ่กับกับครอบครัวและเพื่อน ๆ

สามารถเข้าได้ทุกคนตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่

เด็กอายุต่ำกว่าประถมเข้าพร้อมกับ*ผู้ปกครอง (*นักเรียน ม.ต้นขึ้นไปถึงผู้ใหญ่)

ระยะเวลาเปิดให้บริการ 12 ธันวาคม 2563(เสาร์)-21 มีนาคม 2564(อาทิตย์)
เวลาทำการ 9:30-16:00
ราคาค่าตั๋ว ตั๋ว 1 วัน 1,000 เยน (ตั้งแต่อายุ 3 ปีขึ้นไป) *ฟรีสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปีเมื่อเข้าพร้อมผู้ปกครอง (ผู้ปกครองต้องมีตั๋ว 1 วัน)
ผู้ที่มีตั๋วลิฟท์
ตั๋วsunset (อายุ 3 ปีขึ้นไป) *ตั๋วมีจำนวนจำกัดหลังเวลา 15:00 น.
ตั๋วซีซั่น Snow Play Land (อายุ 3 ปีขึ้นไป) สามารถใช้ได้ตลอดฤดูกาล