Convention

 • หนึ่งในคอนเวนชั่น ฮอลล์ที่ใหญ่ที่สุดในโทโฮคุ
  อัปปิ พลาซ่า ฮอลล์ มีทางเดินเชื่อมต่อกับ โรงแรม อัปปิแกรนด์ จุคนได้ถึง 1600 คน สำหรับจัดสัมมนา, ปาร์ตี้ หรือ อีเว้นท์ใหญ่ๆ.
  LAPIND'OR
 • พื้นที่สำหรับวัตถุประสงค์ต่างๆ
  สิ่งที่สำคัญที่สุดในการจัดพื้นที่  คือ  … รวบรวมความต้องการต้องการ,แผนการและวัตถุประสงค์ของลูกค้า เพื่อการจัดพื้นที่ให้ได้สมบูรณ์แบบ ไม่ว่าจะเป็นงานปาร์ตี้ใหญ่ๆ, conference meeting,  อีเว้นท์ต่างๆ… เพื่อความสำเร็จของลูกค้า….เรายินดีพร้อมสนับสนุนงานทุกรูปแบบ 蘭蘭
 • พื้นที่สำหรับซัพพอร์ท
  สิ่งที่สำคัญไม่ใช่เพียงพื้นที่สำหรับเวทีใหญ่ เท่านั้น…  แต่ยังมี พื้นที่สำหรับการจัดเตรียมความพร้อมต่างๆ.
  เราแนะนำให้ใช้พื้นที่ “blind space” เพื่อเป็นการซัพพอร์ทกิจกรรมของท่าน.   ด้วยพื้นที่ของเราสามารถจัดเป็นห้องจัดเลี้ยง ห้องประชุมกลุ่มขนาดเล็ก,ห้องพัก VIP และ อื่น ๆได้อีกมากมายตามจุดประสงค์.
  七時雨
 • ประชุม,สัมมนาและพักผ่อน
  มีพื้นที่ที่สะดวกสบายและสิ่งอำนวยความสะดวกในการพักผ่อนในโรงแรม APPI.
  กับกิจกรรมที่คุณต้องการจะทำใน APPI ,โปรดสอบถามเรา.
  李朝苑