Gondola
Sight
seeing

สู่ยอดเขา มาเอโมริ ความสูง1,304 เมตร! สัมผัสประสบการณ์อากาศที่สดชื่นและชมวิวเมฆบนจุดสูงสุดแห่งนี้!

สู่ยอดเขา เมเอโมริด้วยกอนโดลา  เพียง15 นาทีจากโรงแรม     วิวพาโนรามาบนยอดเขา 1,304 เมตรนั้น สามารถมองเห็นภูเขาไฟอิวาเตะ,ภูเขา นานาชิกูเระ และภูเขาอื่น ๆ ในมุมมองที่แตกต่างกัน…บนจุดสุดยอดภูเขาที่มีเสน่ห์แห่งนี้.

เทนคุการ์เด้น เปิดให้บริการ 22 ก.ค.

กอนโดลาเปิดให้บริการในแต่ละฤดูกาล คุณจะได้เห็นความงามของภูเขาและวิวงามๆในพื้นที่ APPI.
วันให้บริการ 27 มิ.ย.- 25 ต.ค.
เวลา เที่ยวขึ้น: 9:00-15:30 เที่ยวลง : จนถึง 16:00
ราคา อายุ 13+: 1,600 เยน อายุ 7-12: 800 เยน อายุ ตำ่กว่า 6: ฟรี *ขึ้นกับผู้ปกครอง สุนัข หรือแมว: 800 เยน เกมบิงโก (อายุตำ่กว่า 6): 400 เยน *ราคาสำหรับเที่ยวเดียวต่อ 1 ท่าน **สัตว์เลี้ยงขึ้นพร้อมเจ้าของ ***สุนัขขนาดใหญ่  ..ไม่อนุญาต
รอบพิเศษ เที่ยวเช้าตรู่ จาก 6:00-7:40 วันที่ 2-8 ส.ค. & 7-29 ต.ค.