Karaoke

Karaoke Box

ที่ชั้น 1 อาคารหลัก
บริการ  ตลอดปี *งดให้บริการเมื่อโรงแรมปิด.
เวลา 8:00 – 24:00 * รอบสุดท้าย  23:00
ราคา 1 ชม.: 3,608 เยน/ห้อง 2 ชม.: 6,676 เยน/ห้อง *เพิ่ม 30นาที 1,806 เยน
หมายเหตุ ปิดให้บริการ 24:00 ห้องปลอดบุหรี่
สถานที่ ชั้น1 โรงแรมอัปปิแกรนด์ อาคารหลัก

Karaoke Room

ที่ชั้น B1 ตึกทาวเวอร์.
บริการ ตลอดปี *งดให้บริการเมื่อโรงแรมปิด.
เวลา 11:00 – 24:00 * Not acceptable if any function
ราคา 2 ชม : 5,400 เยน/ห้อง
หมายเหตุ ปิดให้บริการ 24:00
สถานที่ ชั้น B1 โรงแรมอัปปิแกรนด์ อาคารทาวเวอร์