Rental
Station

สกี

(ราคารวมภาษี)

รายการ อายุ 5ชม. 1วัน 2วัน 3วัน 4วัน (ราคา ต่อวัน
สกีเซ๊ต (สกี,รองเท้าสกี และ ไม้คำ้) +13 4,700 เยน 5,500 เยน 10,200 เยน 14,900 เยน 4,700 เยน
-12 3,400 เยน 3,900 เยน 7,300 เยน 10,700 เยน 3,400 เยน
สกี +13 3,400 เยน 3,900 เยน 7,300 เยน 10,700 เยน 3,400 เยน
-12 2,400 เยน 2,900 เยน 5,300 เยน 7,700 เยน 2,400 เยน
สกีสั้น +13 3,400 เยน 3,900 เยน 7,300 เยน 10,700 เยน 3,400 เยน
รองเท้าสกี +13 2,400 เยน 2,900 เยน 5,300 เยน 7,700 เยน 2,400 เยน
-12 1,600 เยน 1,900 เยน 3,500 เยน 5,100 เยน 1,600 เยน

สโนว์บอร์ด

(ราคารวมภาษี)

รายการ อายุ 5ชม. 1วัน 2วัน 3วัน 4วัน (ราคาต่อวัน)
สโนว์บอร์ดเซ็ต (บอร์ด และ รองเท้า) +13 4,700yen 5,500yen 10,200yen 14,900yen 4,700yen
-12 3,400yen 3,900yen 7,300yen 10,700yen 3,400yen
สโนว์บอร์ด +13 3,400yen 3,900yen 7,300yen 10,700yen 3,400yen
-12 2,400yen 2,900yen 5,300yen 7,700yen 2,400yen
รองเท้า +13 2,400yen 2,900yen 5,300yen 7,700yen 2,400yen
-12 1,600yen 1,900yen 3,500yen 5,100yen 1,600yen

ชุด/ อุปกรณ์เสริม

(ราคารวมภาษี)

รายการ อายุ 5ชม. 1วัน 2วัน 3วัน 4วัน (ราคาต่อวัน)
ชุด +13 3,900yen 4,400yen 8,300yen 12,200yen 3,900yen
-12 2,600yen 3,100yen 5,700yen 8,300yen 2,600yen
ไม้คำ้ +13 1,300yen 2,600yen 3,900yen 1,300yen
-12 1,000yen 2,000yen 3,000yen 1,000yen
หมวกกันน๊อค +13 1,600yen 3,200yen 4,800yen 1,600yen
-12 1,100yen 2,200yen 3,300yen 1,100yen

ไซส์สำหรับเช่า

รายการ

ขนาด

สกี 70 ~ 176cm
รองเท้าสกี 15 ~ 33.5cm
สโนว์บอร์ด 90 ~ 160cm
รองเท้าสโนว์บอร์ด 19 ~ 31.5cm
ชุด 90cm ~ XXO
Swimming Pool Swimming Pool