Rental
Station

สกี / สโนว์บอร์ด เซ็ต

(ราคารวมภาษี)

รายการ อายุ 5ชม. 1วัน 2วัน 3วัน 4วัน (ราคาต่อวัน)
สกีเซ๊ต/สโนว์บอร์ดเซ็ต พร้อมชุด +13 7,200 เยน 8,300 เยน 15,500 เยน 22,700 เยน 7,200 เยน
-12 4,800 เยน 5,600 เยน 10,400 เยน 15,200 เยน 4,800 เยน
สกีเซ๊ต/สโนว์บอร์ดเซ็ต ชุดและอุปกรณ์เสริม +13 8,500 เยน 9,600 เยน 18,100 เยน 26,600 เยน 8,500 เยน
-12 5,800 เยน 6,600 เยน 12,400 เยน 18,200 เยน 5,800 เยน

สกี

(ราคารวมภาษี)

รายการ อายุ 5ชม. 1วัน 2วัน 3วัน 4วัน (ราคา ต่อวัน
สกีเซ๊ต (สกี,รองเท้าสกี และ ไม้คำ้) +13 4,600 เยน 5,400 เยน 10,000 เยน 14,600 เยน 4,600 เยน
-12 3,300 เยน 3,800 เยน 7,100 เยน 10,400 เยน 3,300 เยน
สกี +13 3,300 เยน 3,800 เยน 7,100 เยน 10,400 เยน 3,300 เยน
-12 2,300 เยน 2,800 เยน 5,100 เยน 7,400 เยน 2,300 เยน
สกีสั้น +13 3,300 เยน 3,800 เยน 7,100 เยน 10,400 เยน 3,300 เยน
รองเท้าสกี +13 2,300 เยน 2,800 เยน 5,100 เยน 7,400 เยน 2,300 เยน
-12 1,500 เยน 1,800 เยน 3,300 เยน 4,800 เยน 1,500 เยน

สโนว์บอร์ด

(ราคารวมภาษี)

รายการ อายุ 5ชม. 1วัน 2วัน 3วัน 4วัน (ราคาต่อวัน)
สโนว์บอร์ดเซ็ต (บอร์ด และ รองเท้า) +13 4,600yen 5,400yen 10,000yen 14,600yen 4,600yen
-12 3,300yen 3,800yen 7,100yen 10,400yen 3,300yen
สโนว์บอร์ด +13 3,300yen 3,800yen 7,100yen 10,400yen 3,300yen
-12 2,300yen 2,800yen 5,100yen 7,400yen 2,300yen
รองเท้า +13 2,300yen 2,800yen 5,100yen 7,400yen 2,300yen
-12 1,500yen 1,800yen 3,300yen 4,800yen 1,500yen

ชุด/ อุปกรณ์เสริม

(ราคารวมภาษี)

รายการ อายุ 5ชม. 1วัน 2วัน 3วัน 4วัน (ราคาต่อวัน)
ชุด +13 3,800yen 4,300yen 8,100yen 11,900yen 3,800yen
-12 2,300yen 2,800yen 5,100yen 7,400yen 2,300yen
ไม้คำ้, แว่นตา +13 1,200yen 2,400yen 3,600yen 1,200yen
-12 900yen 1,800yen 2,700yen 900yen
หมวกกันน๊อค +13 1,500yen 3,000yen 4,500yen 1,500yen
-12 1,000yen 2,000yen 3,000yen 1,000yen
เลื่อนหิมะ +13 600yen
รองเท้าบู๊ท +13 1,100yen

ไซส์สำหรับเช่า

รายการ

ขนาด

สกี 70 ~ 176cm
รองเท้าสกี 15 ~ 33.5cm
สโนว์บอร์ด 90 ~ 160cm
รองเท้าสโนว์บอร์ด 19 ~ 31.5cm
ชุด 90cm ~ XXO
Swimming Pool Swimming Pool